Přehled akcí roku 2017 / Chronicle 2017 Click here

Přehled akcí roku 2016 / Chronicle 2016 Click here

Přehled akcí roku 2015 / Chronicle 2015 Click here

Přehled akcí roku 2005 - 2014 / Chronicle 2005 - 2014 Click here

Beseda Chronicle 2018

Cyril a Metoděj

Neděle 1.7. 2018 od 13. hod.
Velvyslanectví ČR, 8 Culgoa Circuit, O’Malley.

Připomenutí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu před 1155 lety.Invitation Pozvánka


Cyril and Methodius

Sunday 1/7 2018 from 1 pm
Embassy of the Czech Republic, 8 Culgoa Circuit, O’Malley.

Remembrance of arrival of Cyril and Methodius at Great Moravia 1155 years ago.

Cyril a Metodej

Dětský den u jezera s Besedou

Neděle 3.6. 2018 od 11:30 hod.
Black Mountain Peninsula BBQ area

Klub Beseda si vás dovoluje pozvat na dětský den. Akce je vhodná pro všechny ve věku 0 az 99+ let. Můžete se těšit na spoustu zábavy a bojových her. Občerstvení na místě bude zajištěno. Těšíme se na vás.
V případě nepříznivého počasí se akce nekoná, sledujte prosím naše FB stránky.

Invitation Pozvánka / Invitation

Beseda Kid's Day by the Lake

Sunday 3/6 2018 from 11:30 am
Black Mountain Peninsula BBQ area

Beseda would like to invite all the members between the age of 0 and 99+ to the Children's Day celebration. Get ready for heaps of fun and lots of family activities. Sausage sizzle and soft drinks will be provided on the spot. See you all there!
In case of bad weather the event will be canceled, please follow our FB event page for further details.

Setkání a beseda s ing. J. Kantůrkem
zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti MZV ČR


Úterý 28.5. 2018 od 18:30 hod.

Zveme všechny krajany z Canberry a okolí na přátelské setkání a besedu s Ing. Jaroslavem Kantůrkem, zvláštním zmocněncem pro krajanské záležitosti Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Návštěva pana Kantůrka je skvělou příležitostí jak vyjádřit naše představy o podpoře českých škol a celkově krajanské komunity v Austrálii a vyslechnout jak krátkdobé tak i dlouhodobé strategie ministerstva v krajanských záležitostech.

Občerstvení bude tradičně zajištěno.

Invitation Pozvánka

Promítání z cesty po Indii

Sobota 12.5. 2018 od 17. hod.

Jste srdečně zváni na video-promítání manželů Gottwaldových z třítýdenní cesty po Indii
- od královských paláců v Dillí přes posvátnou řeku Gangu až do Radžastánu a ještě mnohem víc...

Invitation Invitation / Pozvánka

Video presentation on India

Saturday 12/5 2018 from 5 pm

You are cordially invited to a video presentation on the three-week trip of Jana and Vlad Gottwald through India - from the Kings' palaces of Delhi along the sacred river of Ganges all the way to Rajasthan and much more...

Zápis do kurzů/školy českého jazyka

Středa 2. května 17. - 19. hod.
Velvyslanectví ČR, 8 Culgoa Circuit, O’Malley.

Dovolujeme si Vás pozvat na zápis do kurzů/školy českého jazyka a reálií, kde Vám poskytneme podrobnější informace o vizi celého projektu včetně náplně a formy výuky, představíme naše české učitele a zařadíme Vás i vaše děti do vhodného kurzu.

Czech School Launch

Wednesday 2th May between 5pm - 7pm
Embassy of the Czech Republic
8 Culgoa Circuit, O’Malley.

We are thrilled to launch the project of Czech Language Courses/School in Canberra and would like to invite you for a formal registration evening.

During the evening we will provide more detailed information about the project mission, the form and content of the courses, we will introduce our Czech teachers and present/offer the relevant course for you or your children.

Oslavy Velikonoc

Neděle 8.4. 2018 od 14. hod.

Přijďte s námi oslavit Velikonoce a osvěžit si jejich tradice. Nejen kluci se mohou naučit velikonoční říkanky a plést pomlázky, budeme zdobit vajíčka a hrát hry. Těšit se také můžete na třetí ročník soutěže O Nejkrásnější a nejchutnější velikonoční pečivo, nejkrásnější kraslici a pomlázku s lákavými cenami.

Easter Celebration

Sunday 8/4 2018 from 2 pm

Come and celebrate Easter with traditional Czech and Slovak activities. Not only boys can learn Czech Easter rhymes and how to make “Pomlázka”. We will also decorate eggs and play games.

The most successful entries in “The best decorated egg competition and the best "pomlázka” will receive nice prizes.

We invite all cooks and bakers to show their skills in the 3rd year of “The tastiest and the prettiest Easter cake competition” (Easter lambs, Easter “wreaths”, “mazanec” etc.) Many prizes will be given away!

Velikonoce

VOSTO5, OPERACE: LEVÝ HÁK divadelní představení


15.3. 2018 od 19. hod.

Divadelní představení pražského autorského divadla Vosto5. Představení pouze v českém jazyce.


Invitation Pozvánka / Invitation

VOSTO5 - Theatre
(Czech language only!)


15/3 2018 from 7 pm

The theatre show by Czech group Vosto5. Please note that the show was only in Czech language only!

VOSTO5

Ice Hockey Semifinal Streaming
CZE-RUS (Olympic games)

Debacle Restaurant, Braddon


23. 2.2018

Semifinal ice hockey match of the 2018 Winter Olympic games tournament from 6:30 pm. Come and support the Czech team! If you have one, wear your national jersey, top or other merchandise to show your support.

Come to cheer the Czech team!! …and enjoy Czech beer on tap!Invitation Pozvánka / Invitation

Multikulturni_festival_2018

Multikulturní festival Food & Dance Spectacular, Civic

16. – 18.2.2018

I tentokrát se klub Beseda účastnil Multikulturního Festivalu se svým stánkem s bramboráky, grilovanými párky a českým pivem (nealko z důvodů omezení licencí na prodej alkoholu)

VELKÉ DÍKY VŠEM DOBROVOLNÍKŮM, kteří pomohli s přípravou a prodejem na stánku. Získané finanční prostředky budou použity k provozu klubu a zajištění dalších akcí pro Česko-Slovensko-Australskou komunitu.


Multicultural festival Food & Dance Spectacular, Civic

16 – 18/2 2018

As in previous years, the Beseda association participated in the Multicultural festival with it's stall selling potato pancakes, grilled European Style Frankfurts and Czech beer (non-alcoholic this year due to restrictions of liquor licences).

BIG THANKS TO ALL VOLUNTEERS who've helped during this weekend on Multicultural Festival. Beseda stall did well! As always we're going to use raised funds to organize events for the Czecho-Slovak-Australian community. Hope to see you in the Beseda club.

Slovácko mladší cimbálovka v Canbeře

16. – 19.2.2018

Výbor Besedy pozval nejen členy, ale i všechny Čechy a Slováky žijící v Canbeře a okolí, aby se zúčastnili vystoupení této skvělé cimbálové muziky.


Invitation Pozvánka / Invitation

Slovácko mladší dulcimer folklore band in Canberra

16 – 19/2 2018

The Beseda committee invited all members, non-members and all Czechs and Slovaks living in Canberra and surrounding area to come and exprerience this brilliant Czech folklore band.

Multicultural Festival - Stage 6
FRIDAY 16/2/2018 at 8:05pm-8:25pm
Multicultural Festival: Stage 7
SATURDAY 16/2/2018 at 7:50pm-8:10pm

Debacle Restaurant (24 Lonsdale St, Braddon): MONDAY 17/2/2018 at 7:30pm

Slovácko mladší

Přivítání nového roku a znovuotevření knihovny

Neděle 4. 2. 2018 od 17. hod.

Setkání s přáteli a přivítání Nového roku se sklenkou šampaňského. Příležitost vybrat si knížku v naší rekonstruované a hlavně reorganizované knihovně. K dispozici šachy, kulečník a také stolni fotbal.

Invitation Pozvánka Invitation Invitation


Welcoming the new year and reopening the library

Sunday 4/2 2018 from 5 pm

Meeting with friends and welcomeing the new year with a glass of champagne. Opportunity to borrow a book from our newly refurbished and most importantly reorganised library. Chess, snooker, and table football also be available.

Photo Fotky najdete zde / For pictures click here.


Šampaňské a knihovna

Přehled akcí roku 2017 / Chronicle 2017 Click here

Přehled akcí roku 2016 / Chronicle 2016 Click here

Přehled akcí roku 2015 / Chronicle 2015 Click here

Přehled akcí roku 2005 - 2014 / Chronicle 2005 - 2014 Click here